ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.รุจิรา มงคลกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowships อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤตรพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Internshipsรพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์12:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.