ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Oral & Maxillo facial Surgeryคณะทันแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตคณะทันแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร16:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.