ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. พิชาญ ศรีอรุณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Stroke Center and RehabilitationRoyal North Shore Hospital Sydney Australia
แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทย์ฝึกหัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์06:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร06:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ06:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส06:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์06:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์06:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.