ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ธงชัย ไพศาลสินทรัพย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันจันทร์08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันอังคาร08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันพุธ08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันพฤหัส08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันศุกร์08:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันเสาร์08:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.