ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ศรวิทย์ เจียรนัยศิลป์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อนุสาขาหลอดเลือด สมองโรงพยาบาลรามาธิบดี
neurosoologyAmercan Society oF Neurosonology (USA)
วุฒิบัตรปรสาทวิทยาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2554REsearch fellow NeuroepidemologyUniversity of illinois at ducoge USA
2553 - 2554ประสาทแพทย์ประจำโรงพยาบาลโรงพยาบาลพญาไท1
2553 - แพทย์ที่ปรึกษา หน่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันอังคาร16:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.