ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. นภาศรี ชัยสินอนันต์กุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตร โรคหลอดเลือดสมองรพ.จุฬาลงกรณ์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificated Neurovascular InterpretationWake Forest UniversityUSA
วุฒิบัตรประสาทวิทยารพ.พระมงกุฎเกล้า
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันศุกร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.