ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. นวลักษณ์ อ่อนศรี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรม โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไต
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไต
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไต
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไต
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไต
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไต

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง