ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. วรเสริฐ อิศราธรรม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk

ประวัติการศึกษา
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (2530)
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2524)

การเป็นแพทย์ เราต้องมีความหวังดีกับคนไข้ ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรด้วยการฟังอย่างตั้งใจ ต้องให้เวลาในการซักถาม เพราะเป็นส่วนสำคัญในการวินิจฉัยโรค เราต้องหาวิธีรักษาและดูแลให้ดีให้เหมาะสมที่สุด รวมถึงอธิบายแนวทางการรักษา ชี้ให้เห็นข้อดีและข้อจำกัดในวิธีการรักษาแต่ละแบบ เพื่อให้คนไข้มีโอกาสร่วมตัดสินใจว่าจะใช้การรักษาแบบใด


30 ปี อายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึ่ม

นพ.วรเสริฐ อิศราธรรม หัวหน้าแผนกอายุกรรม โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นอายุรแพทย์ชำนาญการด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึ่ม ที่ให้การดูแลรักษาคนไข้ยาวนานมากกว่า 30 ปี จากความรู้และประสบการณ์ในการรักษาตั้งแต่อายุกรรมทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับความดัน เบาหวาน หรือไขมัน และความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ แนวคิดสำคัญที่คุณหมอนำมาพัฒนาการรักษาคนไข้อยู่เสมอก็คือ การที่ต้องรู้ให้ทัน รู้ให้ไว ในความรู้ใหม่ๆ และนำมาปรับใช้ประกอบกันเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษา อีกทั้งการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ต้องนำมาผสมผสานกับความประสบการณ์ที่สั่งสมเพื่อสร้างเป็นความชำนาญในการรักษา

เลือกยาให้เหมาะกับคนไข้ ให้ผลการรักษาดีได้

โดยเฉพาะพัฒนาการของยา ที่มีการวิจัยและผลิตยาใหม่ๆ ออกมาอยู่เสมอ อย่างเช่น ยารักษาโรคเบาหวานที่ในสมัยก่อนอาจมีเพียงแค่ 2 ชนิด แต่ปัจจุบันมีให้เลือกใช้เกือบ 10 ชนิด ทำให้แพทย์มีตัวเลือกในการใช้ยาที่เหมาะสมมากขึ้น แพทย์จะต้องมีความรู้ที่ทันสมัย ไม่ยึดติดกับการรักษาแบบเดิมๆ รวมถึงเมื่อพบว่าคนไข้มีโรคที่ควรได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ ก็ต้องส่งต่อ เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด

ค้นหาให้พบโรคเพื่อการรักษาที่ตรงจุด

หลายสิบปีที่ผ่านมา… มีทั้งความรู้และงานวิจัยใหม่ๆ ทางการแพทย์จากทั่วโลกเกิดขึ้นอย่างมากมาย มีการศึกษาไปในรายละเอียดของแต่ละโรคอย่างลึกซึ้งและแยกย่อยมากขึ้น อายุรแพทย์เองก็มีสาขาที่เจาะลึกมากขึ้น ส่วนแพทย์สาขาเฉพาะทางด้านอื่นๆ ก็มากขึ้นเช่นกัน

“แพทย์อายุรกรรมก็มีหน้าที่คล้ายๆ กับการหมอประจำบ้าน เป็นหมอประจำตัวที่จะดูแลสุขภาพให้ทุกคน ทั้งการวินิจฉัยโรค การให้คำปรึกษา การรักษาด้วยยา การส่งตรวจด้วยเครื่องมือจำเพาะเมื่อจำเป็น แต่เหนืออื่นใด… คือการวินิจฉัยที่เจาะลึกลงไปในรายละเอียด การค้นหาโรคที่แท้จริงว่าอาการต่างๆ ของคนไข้นั้นเป็นโรคหรือมีภาวะอะไรบ้างและเกิดจากอะไร เพื่อการรักษาที่ตรงจุด และหากมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ หรือต้องทำหัตถการ (การผ่าตัด) ก็ต้องส่งต่อเพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาจากแพทย์ที่ชำนาญในโรคนั้นๆ ที่สุด”

คลิกดูรายละเอียด