ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. สุณีย์ เจี่ย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันเสาร์13:00-16:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันเสาร์13:00-16:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันเสาร์13:00-16:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk

สิ่งสำคัญในการรักษาโรคเบาหวาน นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว ยังอยู่ที่การปรับพฤติกรรมของคนไข้ด้วย แนวทางการรักษาของหมอจึงเน้นการให้ความรู้ด้วย อย่างเรื่องของการกิน ไม่ใช่ให้กินน้อยๆ แต่ให้กินโดยเน้นสัดส่วนปริมาณสารอาหารที่เหมาะสม และต้องไม่ปล่อยให้อ้วน เพราะการมีน้ำหนักตัวมากทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ตับอ่อนจำต้องผลิตอินซูลินมากขึ้น ทำให้ตับอ่อนเสื่อมเร็ว ซึ่งจะไม่เป็นผลดีในระยะยาว


กว่า 20 ปีที่พัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่อง

พญ. สุณีย์ เจี่ย หัวหน้าศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ รพ.พญาไท 1 เป็นอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการรักษาคนไข้โรคเบาหวานและต่อมไร้ท้อมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ความรู้ที่ได้จากการศึกษาอนุสาขาโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คุณหมอได้นำใช้และพัฒนาการรักษามาอย่างต่อเนื่อง โดยการผสมผสานความรู้ใหม่ๆ จากงานวิจัย และการเลือกใช้ยาให้เหมาะกับคนไข้แต่ละราย ซึ่งจะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นกว่าเดิม

ถ่ายทอดความรู้สู่คนไข้ให้สุขภาพดีอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คุณหมอยังให้คำแนะนำและให้ความรู้ เพื่อคนไข้สามารถใช้เครื่องมือในการเจาะเลือดเพื่อวัดระดับน้ำตาลได้ด้วยตนเอง รู้วิธีการจดบันทึก การวิเคราะห์ภาวะน้ำตาลสะสม ไปจนถึงคนไข้ที่ต้องฉีดอินซูลินก็จะมีความรู้ในการปรับปริมาณยาได้จากการวิเคราะห์ผลน้ำตาลในเลือดที่เจาะเองที่บ้าน ซึ่งทั้งหมดนี้มีรายละเอียดค่อนข้างมาก คุณหมอจึงทุ่มเทเวลาให้กับคนไข้ทั้งการให้คำแนะนำและการเป็นที่ปรึกษาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คนไข้กลับมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

นอกจากโรคเบาหวานแล้ว พญ. สุณีย์ เจี่ย ยังเป็นแพทย์ชำนาญการ ในการรักษาคนไข้โรคต่อมไร้ท่อต่างๆ เช่น โรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต อีกด้วย

คลิกดูรายละเอียด