ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. สุณีย์ เจี่ย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันศุกร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันเสาร์13:00-16:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันเสาร์13:00-16:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันเสาร์13:00-16:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.