ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. ธนีศา ภานุมาตรัศมี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชียวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลกลาง
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันอังคาร13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพุธ13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพุธ08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันศุกร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.