ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. สมนึก ดำรงกิจชัยพร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรม โรคไต

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์18:00-19:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกอายุรกรรม โรคไต
วันจันทร์18:00-19:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกอายุรกรรม โรคไต
วันจันทร์18:00-19:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกอายุรกรรม โรคไต
วันจันทร์18:00-19:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกอายุรกรรม โรคไต
วันเสาร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไต

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง