ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรม โรคไขข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไขข้อ
วันพุธ14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไขข้อ
วันเสาร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไขข้อ
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรม โรคไขข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.