ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกผู้ป่วยนอกหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.