ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. สมพงษ์ นาคพินิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ15:00-18:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกศูนย์ความงาม
วันศุกร์16:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง