ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :

สาขา  :

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์14:00-15:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกตา
วันอาทิตย์14:00-15:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.