ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. ณฐมน ศรีสำราญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - 2563จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหิน Advanced Ophthalmology centerThe World Medical Center
2560 - 2563อาจารย์พิเศษ คณะทัศนมาตรศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี
2562 - 2562วิทยากรรับเชิญวิจารณ์งานวิจัยในงานประชุมประจำปีชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย
2554 - 2562อาจารย์พิเศษประจำหน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ. ปทุมธานี
2553 - 2555อาจารย์พิเศษรพ.ราชวิถี
2553 - 2555จักษุแพทย์เฉพาะทางต้อหินสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์15:00-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกตา
วันอาทิตย์15:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกตา
วันอาทิตย์15:00-20:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกตา
วันอาทิตย์15:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกตา
วันอาทิตย์15:00-20:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกตา
วันเสาร์15:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


คลิกดูรายละเอียด