ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ฤดีรัตน์ วัฒนวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร สาขาหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร อายุรกรรมประสาทวิทยาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร13:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันพุธ09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันพฤหัส08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันศุกร์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป
วันเสาร์08:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกอายุรกรรมประสาททั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.