ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธุ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักรพ.วชิระ
ว.ศัลยศาสตร์รพ.วชิระ
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2562นายแพทย์รพ.วชิระ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.