ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. สัญญา ประชาพร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Hand SurgeryHand unit Sydney Hospital
ว.ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1)วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2541 - 2557หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมมือ และจุลศัลยกรรมกองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฏเกล้า
2539 - 2540ศัลยแพทย์โรคกระดูกกองออร์โธปิดิกส์ รพ.อานันทมหิดล
2533 - 2535ผบ.มว.สร.ร.21 พัน2 รอ.กรมกำลังพลทหารบก มว.สร.ร.21 พัน2 รอ.

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
วันเสาร์18:00-19:30ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
วันเสาร์09:30-10:30ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.