ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.ณัฏฐา กุลกำม์ธร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Shoulder FellowshipLarchet 2 Hospital University of Nice France
Shoulder Arthroscopy FellowshipMadi hospital Seoul South Korea
Fellowship in Sports Medicine and ArthroscopySan Diego Arthroscopy and Sports Medicine UCSD U.S.A.
AO Fellowship in Osteosynthesis and Orthopaedics SurgeryBG Trauma Center Tubingen Germany
ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2561กองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า
2541 - 2552รพ.กลาง
2540 - 2541Internshipรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์11:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.