ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ภูวดล วีรพันธุ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรเนื้องอกกระดูกและกล้ามเนื้อMunster UniversityGermany
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎเกล้า
พบ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2553fellowship orthopidic oncologyรพ.มหาวิทยาลัย Munster
2544 - 2548แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎ
2543 - 2544แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.ค่ายกาวิละ
2542 - 2543แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.ค่ายนเรศวร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-10:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.