ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ. วสุ เทพชาตรี

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


โรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่อง :

ประสบการณ์  :ความเชี่ยวชาญ-ชำนาญเฉพาะด้าน

    ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
คุณวุฒิ-คุณสมบัติ
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2544
  • วุฒิบัติสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กซัลโลเฟเชียล จากทันตแพทย์สภา ปี 2550

อื่น ๆ  :

คลิกดูรายละเอียด

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน สถานที่
งานทันตกรรมรพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
งานทันตกรรมรพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง
ศึกษางานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม๊กวิซิโลเฟเชียลกลุ่มงานศัลยศาสตร์ช่องปาก รพ.ชลบุรี
งานทันตกรรม งานศัลยศาสตร์ช่องปากรพ.อ่างทอง จ.อ่างทอง
งานศัลยศาสตร์ช่องปากกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ตำรวจ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-17:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง