ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิชัย อยู่ยงวัฒนา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารรพ.รามาธิบดี
วุฒบัตรสาขาอายุรศาสตร์รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล รพ.รามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2554แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารและตับรพ.ปิยะเวท
2550 - 2552แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์หน่วยโรคทางเดินอาหารและตับ (Fellow)รพ.รามาธิบดี
2547 - 2550แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์รพ.รามาธิบดี
2545 - 2547แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.นาหว้า จ.นครพนม
2544 - 2545แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.นครพนม

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันจันทร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันอังคาร08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพุธ08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันพฤหัส08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร
วันศุกร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก โรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.