ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ. นันทพร วงศ์เจริญเกียรติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2 )คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2557อายุรแพทย์ โรคหัวใจโรงพยาบาลพญาไท 3
2550 - 2552อายุรแพทย์ประจำรพ.นครธน
2544 - 2547แพทย์ใช้ทุนแผนกอายุรกรรมรพ.ศูนย์ราชบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์12:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันพุธ09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ
วันเสาร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.