ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ดารณี ทวีถาวรสวัสดิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดรพ.ภูมิพลอดุลยเดช
วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2554แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์และต่อยอดสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดรพ.ภูมิพลอดุลยเดช
2546 - 2549แพทย์ใช้ทุนรพ.ลพบุรี
2554 - กุมารแพทย์ผุ้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิดและปริกำเนิดประจำโรงพยาบาลพญาไท 2โรงพยาบาลพญาไท 2

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์07:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ08:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์08:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์06:30-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.