ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Glaucoma Research FellowshipUniversity of California San Francisco (UCSF)USA
แพทย์เฉพาะทางต่อยอดด้านต้อหินรพ.ราชวิถี
วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยารพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2550แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยารพ.ราชวิถี
2546 - 2547แพทย์ทั่วไปรพ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
2545 - 2546แพทย์ทั่วไปรพ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
2544 - 2545แพทย์ใช้ทุนรพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
2552 - จักษุแพทย์เชี่ยวชาญโรคต้อหินรพ.ราชวิถี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์14:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.