ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ศิริพร วัชรินทร์กาญจน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2554ทันแพทย์ทั่วไปคลินิกนครชัยทันตกรรม