ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อุณา พวงมณี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate in cosmetic laser surgeryAmerican Board of laser surgery
Visiting fellow in Mons and laser surgeryUniversity of Miami USA
วว.ตจวิทยาสถาบันโรคผิวหนัง
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555แพทย์ part timeสถาบันโรคผิวหนัง
2553 - 2554แพทย์ประจำรพ.ปิยเวท
2550 - 2553แพทย์ประจำบ้านสถาบันโรคผิวหนัง
2546 - 2549แพทย์ประจำสถานีอนามัยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2544 - 2546แพทย์ใช้ทุนรพ.สิงห์บุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันศุกร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.