ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิทู กลิ่นอวล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก Head Neck Breast

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตร คารอบวมเปลโลว์สาทศัลยศาสตร์ ศรีษะ คอ และเต้านมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัติศัลยศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- ศัลยแพทย์ กองศัลยกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์16:30-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก Head Neck Breast

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.