ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิทู กลิ่นอวล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกHead Neck Breast

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ศัลยศาสตร์ ศรีษะ คอ และเต้านมคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัติศัลยศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
- ศัลยแพทย์ กองศัลยกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกHead Neck Breast
วันอังคาร09:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกHead Neck Breast
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกHead Neck Breast
วันพฤหัส09:00-16:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกHead Neck Breast
วันพฤหัส09:00-13:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกHead Neck Breast
วันพฤหัส09:00-13:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกHead Neck Breast
วันพฤหัส09:00-13:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกHead Neck Breast
วันพฤหัส09:00-13:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกHead Neck Breast
วันศุกร์09:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิกHead Neck Breast

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.