ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทวีศักดิ์ ลาภจิตรกุศล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรผู้เชียวชาญด้านศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมตกแต่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2554ศัลยแพทย์ตกแต่งรพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์
2543 - 2547ศัลยแพทย์ตกแต่งรพ.พระนครศรีอยุธยา
2535 - 2538ผู้อำนวยการรพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันศุกร์10:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.