ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธนิตพงศ์ วีรศรัณศักดิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัติ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแพทยสภา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันจันทร์08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันอังคาร08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันพุธ08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันพฤหัส08:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
วันศุกร์08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.