ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สิรารัตน์ โมรรัต

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellowship in Pediatric EEGRoyal Childrens Hospital(Melbourne Australia)
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัววิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว
วว.ประสาทวิทยารามาธิบดี-มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2555ประสาทอายุรแพทย์/เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.นนทเวช
2547 - 2555ประสาทอายุรแพทย์สถาบันประสาทวิทยา
2547 - 2548ประสาทอายุรแพทย์/เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.กรุงเทพ
2545 - 2546ประสาทอายุรแพทย์รพ.พร้อมมิตร
2544 - 2545แพทย์ทั่วไปกรมแพทย์ทหารอากาศ
2544 - 2545ประสาทอายุรแพทย์รพ.ภูมิพล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์08:00-14:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์08:00-09:30สัปดาห์ที่ 2คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์12:30-14:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์08:00-09:30สัปดาห์ที่ 3คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์12:30-14:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์08:00-09:30สัปดาห์ที่ 4คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์12:30-14:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์08:00-09:30สัปดาห์ที่ 5คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์12:30-14:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันอังคาร08:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส09:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันศุกร์08:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.