ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พงษ์ธรณ์ สวนดอก

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Interventional CardiologyUniversity of Alberta Edmonton AB Canada
ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ว.อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Internshipรพ.สงขลา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก โรคหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก โรคหัวใจ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันอาทิตย์09:00-12:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก โรคหัวใจ
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันอังคาร08:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-12:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ13:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-12:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ13:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-20:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก โรคหัวใจ
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.