ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพ.อนรรฆพันธุ์ คำตัน

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจุฬางลกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2551 - 2555ทันตแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลสามพราน
2552 - 2555ทันตแพทย์เอกชนคลินิกทันตกรรม Dr.Dental
2553 - 2555ทันตแพทย์เอกชนคลินิกทันตกรรม บ้าน ป.ฟัน พลัส
2548 - 2551หัวหน้าฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลนาดูน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:30-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม
วันศุกร์09:30-20:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.