ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สัญชัย ประเสริฐเพชรมณี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคทางเดินอาหาร

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กำลังศึกษาจบวุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทางเดินอาหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2549แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2โรงพยาบาลลาดบัวหลวง อยุธยา
2547 - 2548แพทย์เพิ่มพูนทักษะโรงพยาบาลสมุทรสาคร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันจันทร์08:30-14:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันอังคาร08:30-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันพุธ08:30-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันพฤหัส08:30-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร
วันศุกร์08:30-14:30ทุกสัปดาห์คลินิกโรคทางเดินอาหาร

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.