ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จินตนา อัศวรุ่งสกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกหู

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรโสต นาสิกคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2555แพทย์โรงพยาบาลพรปกเกล้าจันทบุรี
2550 - 2551แพทย์โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ จังหวัดปทุมธานี
2548 - 2550แพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์12:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกหู

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.