ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วรวิทย์ ซื่อสัตย์เวช

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกโรคกล้ามเนื้อ กระดูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.