ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.รัฐพงศ์ จิวะรังสินี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายรุศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสึม กรมแพทย์กรมแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
วว.อายุรศาสตร์ กรมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลลาดพร้าว
2554 - 2555แพทย์ที่ปรึกษาด้านต่อมไร้ท่อธนาคารออมสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันอังคาร08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพุธ08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพฤหัส08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันศุกร์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันเสาร์08:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.