ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ชิดชน ศักดิ์จิรพาพงษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศูนย์ความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Board certified of American Board of Anti- Aging and Regenerative Medicine U.S.AU.S.A
ปริญญาโทด้านผิวหนังBoston University (U.S.A)
ประกาศนียบัตรด้านผิวหนังสถาบันโรคผิวหนัง กทม.
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2556 - แพทย์ประจำ สาขาโรคผิวหนังรพ.พญาไท 1

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม
วันจันทร์09:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม
วันพุธ09:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม
วันพฤหัส09:00-15:30ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม
วันเสาร์09:00-14:30ทุกสัปดาห์คลินิกศูนย์ความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

บทความที่เกี่ยวข้อง