ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.บัญชา เสียมหาญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประสาทวิทยารพ.ธรรมศาสตร์รังสิต
แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2555อายุรแพทย์รพ.มงกุฎวัฒนะ
2549 - 2551รักษาการผอ.รพ.รพ.ปลายพระยา
2548 - 2549แพทย์รพ.กระบี่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.