ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อภิชญา ทัศนพูนชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ศรีนครินทรวิโรฒ
วว.เวชศาสตร์ฉุกเฉินรพ.พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2555แพทย์รพ.ตำรวจ

บทความที่เกี่ยวข้อง