ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.โอบจุฬ ตราชู

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Ph.D Biomedical ScienceUniversity of SheffieldUK.
Diploma in Thai Board of Internal Medicineรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
Fellowship in medical genetics &Molecular medicineรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
Fellow of thw Institute of Biomedical scienceUnited kingdomUnited Kingdom
Diploma of the European Board of Medical GeneticsUEMS
แพทยศาสตร์บัณทิต(เกียรตินิยมอันดับ1)คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกรักษ์เต้านม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.