ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ณัทธร บูชางกูร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ศัลยศาสตร์ตกแต่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วว.ศัลยสาสตร์ทั่วไปคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2555อาจารย์แพทย์ม.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2547 - 2548แพทย์ Internรพ.บางขัน นครศรีธรรมราช
2546 - 2547แพทย์ Internรพ.มหาราช นครศรีธรรมราช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์13:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมตกแต่ง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.