ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.รุ่งทิวา สวัสดิ์กำจรพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ม.มหิดล
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2556ทันตแพทย์คลินิกพิเศษคณะทันตแพทย์ ม.มหิดล และ คลินิกทันตกรรมสหสาขา ฯ และรากเทียม ศูนย์การแพทย์กาญจนาพิเศษ ม.มห
2547 - 2552อาจารย์ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ม.มหิดล
2544 - 2545ทันตแพทย์รพ.แม่และเด็ก

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.