ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เสริมเกียรติ หล่อลักษณ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมประสาท

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ประสาทศัลยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยกรรมประสาทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รพ.ธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2554 - 2556แพทย์ประจำหน่วยศัลยกรรมประสาทรพ.ตากสิน
2549 - 2554แพทย์ประจำบ้านรพ.จุฬา
2547 - 2549แพทย์ใช้ทุนม.ธรรมศาสตร์ฯ
2546 - 2547Internมศว.

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมประสาท

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.