ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.สุภาพร ดุรงค์วงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ09:00-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.