ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.สุภาพร ดุรงค์วงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Intensive Course of Bone ManagementICBM
Certification of Advance ImplantologyThe German Society for Oral Implantology (DGOI)
The Dentalis ANKYLOS Training Course
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certificate Course in Oral ImplantologyFaculty of Dentistry University of Frankfurt Germany
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ09:00-19:00ทุกสัปดาห์แผนกทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.