ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ศิริวรรณ ส่งวัฒนา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วิยาศาสตร์มหาบัณฑิต(พยาธิชีววิทยา)ม.มหิดล
บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2538 - 2556ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8คณะทันตแพทย์ มศว.
2529 - 2538ทันตแพทย์ 4-6กองทันตแพทย์ฯ กทม.
2525 - 2529ทันตแพทย์คลินิกเอกชน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.