ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ. ธนันท์ สมิทธารักษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตรความเชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2552แพทย์ประจำบ้านรพ.พระมงกุฎเกล้า
2547 - 2548แพทย์ใช้ทุนปี3รพ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
2546 - 2547แพทย์ใช้ทุนปี2รพ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
2545 - 2546แพทย์เพิ่มพูนทักษะรพ.สุรินทร์
2552 - แพทย์ชำนาญการรพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
วันศุกร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
วันเสาร์14:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกผู้ป่วยนอกศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.