ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ปรัชญา ปัญญารัตน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิกศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.