ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.พลินี ศิริธรรม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปัจจุบันศึกษาต่อสาขากุมารแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสมกองกุมารเวชกรรม หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)
กุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร10:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันพฤหัส09:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี
วันเสาร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.